Natti-natt fra Sirus

Sirus har lagt seg godt til rette i armkroken min, og ønsker alle en god natt fra lastebilen på Rudskogen!