På audition

Nesten alle på Dolly Dimple’s i Hønefoss er med på audition til Dolly Dimple’s reklamefilm 2008. Nå gjenstår det å se om vi er gode nok!