Sykehus og rekonvalesens


Denne gangen er det Glenns tur til å være pasient, denne gang på Ringerike sykehus. Etter en vellykket tarmoperasjon, er han nå på bedringens vei. Amanda koser mens pasienten slapper av på hytta.