8-ukers kontroll

Slik ble Indys ben etter at korsbåndet røk og hun var igjennom en TPLO-operasjon. Nå er det 8-ukerskontroll.