Anders er russ i år

Humör-gutta på scenen

 
I dag er det russedåp

 
Foreldre på inspeksjon