Årets kusinetreff

Årets kusinetreff, i år med foreldre. Dessverre kunne ikke alle komme i år, men vi regner med at de kommer sterkere tilbake neste år.