Deilig med plaskebasseng


Et basseng kan da ikke stå ubrukt, så da overtok Trym, Indy og Fritz det. Og det syntes de var moro, og dykket etter kongler som ble kastet oppi.