Glimt fra bryggen

Sirus tørker seg i gresset etter badingen.

Noen er slitne etter badingen… Eller bare har pause….

Barna leker…. 😉