Hanne fikser i bilen

Her blir det lagringplass under hundeburene i nye bilen.