Hanne i grønt

Har fått bilder fra Kjevik. Rekrutt Larsen er i gang med rekruttiden.