Jobbing på gang

Fikser og fjerner litt på hengeren.