Klare for gjennomkjøring

Klare for dagens gjennomkjøring. Den ferske kartleseren tror hun er forberedt, og har tatt visse nødvendige forhåndsregler for ikke å bli bilsyk.