Mer kos

De er ikke sene om å legge seg på fanget.