Mor pusser Trigger

Mor hjelper til å pusse Trigger, før Hanne skal ri på tur.