Nesten ferdige

Nesten ferdige, bare spiralen mangler. Den ankommer om få dager.