På overnattingstur

Sirus og jeg er på pensjonatet i Holmenveien, siden jeg skal til Diakonhjemmet så tidlig i morgen.