Seminar på Diakonhjemmet

I dag har jeg vært på seminar om utmattelse på Diakonhjemmet, i regi av Norsk Revmatikerforbund.