Tildekket utedusj

Slik ble dusjen litt pyntet på og dekket litt mer…. 🙂