Trener Trigger i longe

Trener Trigger i longe med innspenning. Gikk så fint så!