Flinke hunder

Se så pent de ligger mens vi spiser. Og vi ba ikke om det engang.. Og Trym ligger nok på plassen sin på soverommet…. midt i sengen vår. 🙂