Kos i sofaen

Bajas og Sirus syntes det er tryggest å ligge sammen med Glenn på sofaen mens Trolljegeren går på tv.