Samling uten hest på NIH

Denne helgen har det vært samling uten hest ved Norges Idrettshøyskole og jeg var en av mer enn 360 deltagere. Flere av grenene var representert, bl.a. dressur, sprang og feltritt.

Det startet lørdag med at Kristin Kloster Aasen og Kjell Myhre informerte om hvordan NRYF arbeider og hvordan organisasjonen er bygget opp. Det var ikke så veldig spennende og høre på. Det var mere for de voksne. Så var det Peter Flam som fortalte om holdninger og hvordan vi ryttere bør tenke i forhold til dette, og det var spennende til en viss grad. Så snakket Kirsten Arnesen om treningslære og hvilke fysiske forutsetninger og krav som stilles til en sportshest. Der lærte jeg mye forskjellig og det var gøy å høre på.Til slutt var det gjennomgang med Ulrik Sørensen, om bl.a. Ecco cup.

På søndag fortalte Lars Rasmussen om ridelære. Veldig spennende og motiverende foredrag. Tony Andre Hansen fortalte om veien til suksess og hvordan man blir en fremgangsrik rytter. Det var gøy og høre på, og fikk litt inntrykk av hans suksess. Etter lunsj var det fysisk trening med Lars-Arne Andersen i gymsalen, og det var gøy. Og så snakket veterinær Per Martens om reglene og kravene til vaksinering og doping, lærerikt og veldig nyttig og vite med tanke på stevner. Så ble det avsluttet med et foredrag med Finn Aamodt, som snakket om treningsstrategi og disiplin. Veldig gøy!

 

Det har vært en veldig lærerik helg, og veldig hyggelig på NIH.